Inscritptioun:

Fir äert Kand an de Kiewerlecken unzemellen musst der déi zwou Fichen hei drënner ausfëllen an dëss, zesumme mat ärem Kand, op déi nächst Versammlung matbréngen
 
Fir dëst Joer (2021-2022) si leider keng Plaze méi fräi bei de Beaver (5-7 Joer) a bei de Wëllefcher (8-10 Joer).

Enlisting:

In order to enlist your kid in the Kiewerlecken, all you have to do is fill out the two forms in this tab and bring them, as well as your kid, to our next meeting.
 
Please note that for this year 2021-2022 there are no new registrations possible for the Beavers (5-7 years) and for the Wëllefcher (8-10 years).