Kalenner

All
Evenementer
Trainingen
Matcher

February 2023

Evenement

Elteren, Comité, Cheffen, RO: Soirée Kéisfondue

Méi Informatiounen

BE: Réunion

Beaver - BE - (5-7 ans) 1 (U7 M/F)

Méi Informatiounen

LX: Versammlung

Wëllef/Louveteaux - LX (8-10 ans) 1 (U10 M/F)

Méi Informatiounen

SG: Versammlung

Scouten - SG - (11-13 ans) 1 (U13 M/F)

Méi Informatiounen

EX: Sortie Projet (EXACT LOCATION AND TIME via WhatsApp Group)

Explorer - EX - (14-15 ans) 1 (U15 M/F)

Méi Informatiounen

Wanterpatt / pot du Nouvel An

Explorer - EX - (14-15 ans) 1 (U15 M/F)

Rover-Tembo - (iwer16) 1 (Senior M/F)

Scouten - SG - (11-13 ans) 1 (U13 M/F)

Wëllef/Louveteaux - LX (8-10 ans) 1 (U10 M/F)

Beaver - BE - (5-7 ans) 1 (U7 M/F)

Cheffen 1 (Senior M/F)

Elteren - Membres 1 (Reserves M/F)

Méi Informatiounen

Evenement

LX: Fuescamp / Camp de carnaval

Méi Informatiounen

Evenement

SG: Fuescamp (EXACT LOCATION AND TIME TO BE CONFIRMED)

Méi Informatiounen

RO: Preparatioun Buergbrennen (EXACT LOCATION AND TIME TO BE CONFIRMED)

Rover-Tembo - (iwer16) 1 (Senior M/F)

Méi Informatiounen

SG: Oprichten Buergbrennen

Scouten - SG - (11-13 ans) 1 (U13 M/F)

Méi Informatiounen