Kiewerlecken - Scouten a Guiden
Kiewerlecken - Scouten a Guiden

BV: Versammlung / réunion

Date
29/01/2022
Time
14h00 - 16h00
Groups
- Beaver - BE - (5-7 ans) 1 (undefined M/F)
Venue
Fraiheetsbam
Fraiheetsbam (forêt entre Strassen et Bridel), Strassen