Kiewerlecken - Scouten a Guiden
Kiewerlecken - Scouten a Guiden

Shop Scout Ouvert

Date
04/12/2021
Time
15h45 - 16h15
Venue
Home Bei de Kiewerlecken
Informations
Eisen Shop wäert dëst Joer nach den 13.11 an de 04.12 jeeweils vun 15h45- 16h15 op hunn. Hei kennt dir ënnert anerem eng nei Uniform, KS-Pulloveren, Täschemesseren, Mutzen... kafen. Notre shop sera ouvert le 13.11 et le 04.12 de 15h45-16h15. Ici vous pourrez acheter une nouvelle chemise, des pullovers, des canifs, des bonnets…