Bëschbotzactioun 26/03


01 March 2022

Grouss Botz - 26/03/2022 - Administration communale de Strassen

De 26.03.2022 organiséiert d'Gemeng Stroossen erëm eng grouss Bëschbotzaktioun, un där d'Kiewerlecken natierlech och wäerten deelhuelen. 

 

Rendez-vous ass um 9.00 Auer beim Fräiheetsbam, Schluss ass um 12.00 Auer op der selwechter Platz. 

 

Beaver: D'Beaver gi nëmmen bis 11.00 Auer!!! de Bësch botzen.

 
 

 

 

On 26.03.2022, the commune of Strassen will once again organize a big forest clean-up, in which, of course, the Kiewerlecken will also take part.

Meeting point is at 9 am at the Fraïheetsbam, closing is at noon at the same place.

Beaver: The beavers take part too but finish early at 11am !!! 

Of course, parents can also come along, the more the better. :) But that's not a must.