Montée 2021


25 September 2021

Ronn 80 Kanner a Cheffen hunn hire Weekend zu Stroossen am Scoutschalet op der Montée verbruecht. Hei sinn déi al Kanner aus all Branche verabschied an déi jonk wëllkomm geheescht ginn. All Mënsch huet seng Montée mat Bravour gemeeschtert a konnt an der neier Branche opgeholl ginn
 
Op dëser Platz wëlle mer och all eise ganz engagéiert Cheffen e grousse MERCI soen, ouni déi sou grouss Aktivitéiten an och eis wöchentlech Versammlunge guer net méiglech wieren