Eischt Versammlung 2021


Pierre Scholtes

|

25 September 2021

Erstallt vum

Kiewerlecken - Scouten a Guiden vu Stroossen

Kiewerlecken - Scouten a Guiden

No engem laange Summer sinn eis Beaver, Wëllef, Scouten an Explorer endlech nees zesumme komm, an hunn haut an daat neit Scoutsjoer gestart. Vun Waasserfilter bis Stockbrot wor alles dobäi an mir kennen dei nächst Aktivitéiten kaum ofwaarden.